Ing. Gabriela Ballonová

Ing. Gabriela Ballonová

Main menu: EN  | DE |

Ing. Gabriela Ballonová

Adresa
Zlatovská 1783
Trenčín
911 05

Tel. 032/7442998, 0905357086

Dane a účtovníctvo na Slovensku

KOMPLEXNÉ SLUŽBY DAŇOVÉHO A ÚČTOVNEHO SERVISU PODĽA PLATNEJ LEGISATÍVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY S MOŽNOSŤOU SPRACOVANIA V ANGLICKEJ PRIPADNE NEMECKE VERZII.

Daňový a účtovný poradca s dlhodobou praxou poskytujúci komplexné služby pre fyzické osoby, právnické osoby, organizačné zložky a stále prevádzkarne.

Poskytujeme služby:

ÚČTOVNICTVO

PERSONALISTIKA

DAŇOVÉ PORADENSTVO

PODNIKATEĽSKÉ A ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO